PHP Do While While Statement
Tutorial ini adalah tentang pernyataan PHP..perniagaan sementara yang merupakan pernyataan gelung yang sama dengan pernyataan sementara yang kita dibincangkan dalam tutorial sebelumnya. Dan seperti pernyataan sementara, anda boleh menggunakan pernyataan yang ada..untuk mengarahkan program anda untuk melakukan tugas berulang kali sehingga anda memberitahunya untuk berhenti. Ia akan berhenti apabila ungkapan ujian tidak lagi menilai sebagai benar. Berikut ialah kod.

lakukan {do this}
sementara (ungkapan);
$ number = 1;

lakukan {echo "$ number
";
$ nombor ++;
}
sementara ($ nombor <11);$ number = 1;
Jika anda telah membaca tutorial sebelumnya mengenai pernyataan sementara, anda akan ingat bahawa kita mesti memulakan permulaan nilai $ pemboleh ubah kepada nilai permulaan. Langkah ini bukan sebahagian daripada pernyataan gelung dan mungkin tidak perlu jika pemboleh ubah ujian telah dimulakan sebelum ini dalam program. Tetapi untuk contoh kami, pembolehubah ujian belum dimulakan sebelum ini.

lakukan {echo "$ number
";
$ nombor ++;
}
lakukan {do this}
Kod ini akan diulang secara berterusan sehingga anda menceritakannya untuk berhenti di bahagian kedua yang dilakukan. Kod contoh akan mencetak nilai semasa $ nombor dan kemudian HTML
kod ke penyemak imbas web. Seterusnya ia akan menambah nilai nombor $ dengan 1. Bahagian kedua kod ini mesti dimasukkan untuk menukar nilai nombor $ setiap kali gelung dilaksanakan. Jika ia hilang nilai $ nombor tidak akan berubah dan gelung akan diulangi selama-lamanya. Kod ini $ nombor ++; akan meningkatkan nilai $ nombor satu setiap kali melalui gelung dan program akan menghentikan gelung apabila nilai adalah 11.

sementara ($ nombor <11);
sementara (ungkapan);
Ini adalah kod yang mengawal bilangan kali gelung dijalankan. Dalam contoh gelung akan berhenti apabila ungkapan teks tidak lagi benar (nilai pembolehubah ujian tidak lagi kurang daripada 11). Juga perhatikan bahawa kenyataan itu berakhir dengan titik koma.

Sekiranya anda membandingkan pernyataan sementara itu kepada pernyataan itu..kemudian anda akan melihat bahawa kod itu akan dilaksanakan lakukan {do this} dan kod yang mengawal gelung sementara (ungkapan); dihidupkan. Jadi apa maksudnya? Ini bermakna bahawa lakukan {do this} kod akan sentiasa dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam do.while statement kerana kod kawalan tidak menilai ungkapan ujian sehingga selepas lakukan {do this} kod dilakukan buat kali pertama. Walau bagaimanapun, dalam pernyataan sementara, ungkapan ujian dinilai terlebih dahulu dan adalah mungkin bahawa lakukan {do this} tidak akan dilaksanakan. Oleh itu, anda mahu menggunakan pernyataan yang sama lakukan {do this} sebahagian daripada kod yang perlu dilakukan sekurang-kurangnya sekali.

Hasilnya akan kelihatan seperti ini dalam pelayar web.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Arahan Video: 18: What Is a Do While Loop in PHP | PHP Tutorial | Learn PHP Programming | PHP for Beginners (Jun 2024).