Laporan Menulis, Manual, Manuskrip dan Makalah Ilmiah
Bekerja dengan dokumen panjang boleh menjadi tugas untuk tetap teratur tetapi MS Word menawarkan beberapa ciri yang boleh anda gunakan untuk menguruskan proses. Banyak ciri-ciri ini boleh digunakan bersama dalam pelbagai kaedah untuk menjadikan projek anda lebih mudah dikendalikan.

Penanda halaman (Hyperlink)
Penanda halaman (Hyperlink) dalam dokumen anda berguna apabila dokumen anda mengandungi maklumat lanjut tentang topik. Sebagai contoh: dalam manual produk untuk kamera. Pada permulaan manual, anda membincangkan di mana butang Pampasan Pendedahan terletak pada kamera. Anda boleh meletakkan penanda buku pada bahagian manual di mana anda membincangkan bagaimana untuk menetapkan pampasan pendedahan. Teknik ini membolehkan pembaca dengan cepat melompat ke bahagian dokumen di mana dia boleh mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai ciri tersebut.

Rujukan silang
Sama seperti penanda buku, referensi merentas membolehkan pembaca untuk melompat ke lokasi lain dalam dokumen di mana mereka dapat mencari maklumat lebih lanjut mengenai topik tersebut. Rujukan salib boleh dibuat untuk angka, penanda buku, kapsyen, tajuk, perenggan bernombor, nombor halaman, dan lain-lain Keindahan ciri ini adalah Word tidak akan membenarkan anda merujuk kepada halaman atau tajuk yang tidak wujud dalam dokumen itu.

Menggariskan
Bekerja dengan ciri garis besar dokumen memerlukan penggunaan tajuk yang konsisten sepanjang dokumen anda. Ini berfungsi dengan baik apabila anda mempunyai kategori utama dengan satu siri sub-tajuk. Sebagai contoh, anda mungkin mempunyai Tajuk Bab dengan beberapa bahagian dalam bab tersebut. Setiap bahagian mungkin mempunyai beberapa topik yang membentuk hierarki tajuk. Kaedah ini berfungsi dengan baik apabila anda memperuntukkan gaya ke setiap peringkat tajuk. Pandangan Outline membolehkan anda meruntuhkan dokumen ke tahap tajuk untuk mendapatkan gambaran segera tentang bagaimana setiap bahagian mengalir. Dalam pandangan Outline, anda boleh menilai sama ada dokumen itu ditulis secara logik. Ciri-ciri dalam pandangan Outline juga membolehkan anda untuk memanipulasi susun atur dengan meninggikan dan mempromosikan tahap tajuk serta menyusun semula dokumen.

Master dan Sub Dokumen
Manuskrip memerlukan alat yang lebih berkuasa yang disediakan oleh Word dengan ciri Master dan SubDocuments itu. Anda akan menggunakan ciri ini untuk menganjurkan projek besar seperti manuskrip buku. Dengan alat ini, anda boleh membahagikan projek besar ke subdokumen yang lebih mudah diurus. Dokumen induk menghubungkan kepada subdokumen yang berkaitan dengannya apabila perubahan dilakukan ke subdokumen, dokumen induk juga dikemas kini dan sebaliknya. Setiap subdokumen dihubungkan dalam dokumen induk yang membolehkan anda melancarkan subdokumen dari dokumen induk. Kerana hubungan, anda boleh membuat jadual kandungan, pengindeksan, rujukan silang, tajuk dan pengaki untuk memohon kepada semua subdokumen yang betul dari dalam dokumen induk.

Angka, Graf dan Jadual
Kerja ilmiah sering menggunakan angka, graf dan jadual untuk menggambarkan titik yang dibuat dalam teks. Jadual Angka, Graf, Tabel, dan lain-lain boleh sangat berguna untuk pembaca anda. Ciri ini secara automatik akan membuat jadual sama dengan jadual kandungan. Kunci untuk menggunakan ciri ini ialah memasukkan Kapsyen pada setiap angka, graf dan jadual yang ingin anda sertakan dalam jadual rujukan. Terdapat beberapa pilihan format untuk penciptaan meja termasuk keupayaan untuk menunjukkan nombor halaman, penjajaran nombor halaman, memaparkan label dan nombor, dan pemimpin tab.

Jadual Kandungan (TOC)
Jadual Kandungan paling berguna dalam panduan rujukan. Pembaca menghargai mempunyai TOC untuk membantu mereka mencari maklumat dalam dokumen yang paling penting kepada mereka. Mencipta jadual kandungan dalam Word adalah satu snap dengan syarat anda konsisten dalam menggunakan gaya ke tajuk dan bahagian lain dokumen yang anda mahu dimasukkan ke dalam Jadual Kandungan. Apabila dokumen anda mengandungi pelbagai peringkat tajuk, TOC harus dibatasi kepada tiga peringkat utama, jika tidak, ia mungkin menjadi terlalu rumit untuk digunakan. Umumnya, anda akan menubuhkan TOC di bahagian berasingan dokumen anda pada permulaan dokumen anda. Mencipta bahagian berasingan membolehkan anda memulakan penomboran kandungan dokumen pada halaman 1 tanpa halaman TOC merumitkan penomboran halaman. Anda boleh menggabungkan TOC dengan penanda buku atau hiperpautan supaya pembaca dapat melompat arah ke topik yang dikehendaki.

Pengindeksan
Mengindeks dokumen rujukan sangat berguna. Kemasukannya dalam dokumen membantu pembaca mencari konsep dan topik khusus dengan mudah. Ia biasanya dalam seksyen di belakang dokumen dan menyediakan rujukan halaman untuk idea-idea utama yang terkandung dalam dokumen itu. Ciri ini mudah digunakan tetapi tugas yang sukar untuk penulis menentukan apakah kata, topik atau konsep yang sesuai untuk indeks. Indeks yang baik dipikirkan dengan baik. Untuk menggunakan ciri ini dengan berkesan, setiap kata atau tajuk yang terkandung dalam indeks hendaklah ditandakan dalam dokumen. Bergantung pada panjang dokumen, ini boleh menjadi satu latihan yang membosankan tetapi juga bernilai untuk pembaca anda.

Nota kaki dan Endnotes
Satu lagi tugas yang intensif buruh dalam dokumen ilmiah atau rujukan lama adalah menguruskan Footnotes dan Endnotes. Ciri-ciri Nota dan Ciri Endnote perkataan membuat penomboran dan pemformatan rujukan kritikal ini mudah tetapi anda perlu menyenaraikan penulis, kerja, penerbit dan tarikh yang diterbitkan untuk setiap rujukan. Setiap nota kaki dan nota di dalam dokumen anda harus ditandakan dengan sewajarnya. Walau bagaimanapun, Word mengambil tugas memasukkan nota kaki atau endnote di dalamnya perintah dan lokasi yang sesuai dalam dokumen itu.


Arahan Video: Cara Membuat Cover Makalah, Skripsi atau Tugas Akhir (Januari 2022).